Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Μικροί βιβλιοθηκονόμοι εν δράσει!

τα κορίτσια βοηθάνε στην καταγραφή βιβλίων στο βιβλίο εισαγωγής της βιβλιοθήκης!