Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Η μέρα της τάξης και της ακαταστασίας – η μέρα της ταξινόμησης


Ταξινομούμε με διάφορους τρόπους, τα παιδιά, τα βιβλία,
 τα αντικείμενα, τα παιχνίδια της βιβλιοθήκης.