Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

Η μέρα του κρύου και του ζεστού. Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη!

 
Πειράματα φυσικής για να εξερευνήσουμε το φαινόμενο
 του ζεστού και του κρύου. Με τη βοήθεια της μικρής εθελόντριας Βαίας , κάναμε πειράματα.