Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Η τελευταία μας εκδήλωση για φέτος.Χαρτογραφώντας τους αντίθετους κόσμους της βιβλιοθήκης .