Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Σχολικές εορτές για τις εθνικές επετείους στη Ραψάνη, μέσα από το φωτογραφικό αρχείο της βιβλιοθήκης