Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Ξεκινάμε 30 Ιουνίου ,11:00-1:30, το πρωί , με χαρά και αισιοδοξία για μια ακόμη χρονία (αναλυτικά όλο το πρόγραμμα μας για Ιούλιο και Αυγουστο).