Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι μια κουφάλα δέντρου-η χρυσομαλλούσας και μόνο ένας αρκούδος

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι μια κουφάλα δέντρου-η χρυσομαλλούσας και μόνο ένας αρκούδος .....Και αλλες πολλές ιστορίες.Μια τελεια εβδομάδα αφηγήσεων .....