Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι ο χάρτης του κόσμου


28 Ιουλίου, 11:00-1:30 το πρωί Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι ο χάρτης του κόσμου Αποτυπώνουμε τη βιβλιοθήκη μας σαν ένα μεγάλο χάρτη. Έχει τα δάση του με τα παραμύθια τους, τις πεδιάδες και τις θάλασσες με τα βιβλία φυσικών επιστημών, τα βουνά του με τα βιβλία ιστορίας.