Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Εθελοντές νούμερο δύο. Η ομάδα ταξινόμησης της βιβλιοθήκης. Ηλίας γερασης Θανάσης χασιωτης Θανάσης γκουζιωκας. Ευχαριστούμε πολύ.


Εθελοντές νούμερο δύο. Η ομάδα ταξινόμησης της βιβλιοθήκης. Ηλίας γερασης Θανάσης χασιωτης Θανάσης γκουζιωκας. Ευχαριστούμε πολύ.