Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

οι μικροί βιβλιοθηκονόμοι εν δράσει...η ομάδα ταξινόμησης στα ραφια και καταγραφής των βιβλίων...

 οι μικροί βιβλιοθηκονόμοι εν δράσει...η ομάδα ταξινόμησης στα ραφια και καταγραφής των βιβλίων...