Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Καλοκαιρινές εργασίες των παιδιών στα πλαίσια της Καλοκαιρινής εκστρατείας 2015 της Εθνικής βιβλιοθηκης & του Future Library.

Καλοκαιρινές εργασίες των παιδιών στα πλαίσια της Καλοκαιρινής εκστρατείας 2015 της Εθνικής βιβλιοθηκης & του Future Library.