Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Η πλατεία της Ραψάνης άλλοτε και τώρα, κέντρο της τοπικής κοινωνίας , τόπος φωτογράφησης και γλεντιού......Αρχείο Δ.Β.Ραψάνης

 Η πλατεία της Ραψάνης άλλοτε και τώρα, κέντρο της τοπικής κοινωνίας , τόπος φωτογράφησης και γλεντιού......Αρχείο Δ.Β.Ραψάνης