Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

To Future Library κλείνει πέντε χρόνια ζωής | Βιβλίο | ΘΕΜΑΤΑ | LiFO

Ο ρόλος που επιτελούν οι βιβλιοθήκες αποτελεί διεθνές θέμα συζήτησης κι εκείνο στο οποίο όλοι συμφωνούν είναι ότι πρέπει να προσαρμόζονται σε όσα συμβαίνουν στην κοινωνία, είτε μιλάμε για την οικονομική κρίση και την ανεργία είτε για τις αλλαγές στην τεχνολογία είτε για τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών
To Future Library κλείνει πέντε χρόνια ζωής | Βιβλίο | ΘΕΜΑΤΑ | LiFO