Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

τα 10 χρόνια λειτουργίας της βιβλιοθήκης δημιουργησαμε πολλά.Ενα από αυτά είναι το Φωτογραφικό αρχείο της βιβλιοθήκης

Στα 10 χρόνια λειτουργίας της βιβλιοθήκης δημιουργησαμε πολλά.Ενα από αυτά είναι το Φωτογραφικό αρχείο της βιβλιοθήκης που περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό από τις αρχές του αιώνα έως τις μέρες μας για τη Ραψάνη ,από δωρεές οικογενειών του χωριού.Οσοι διαθέτουν παλίες ασπρόμαυρές φωτογραφίες μπορούν να τις φέρουν στη βιβλιοθήκη , θα τις σκανάρουμε και θα επιστραφούν ξάνα στους κατόχους τους, για να εμπλουτισούμε και άλλο την συλλόγη μας.