Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Εορτασμοί εθνικής γιορτής 25η Μαρτίου 1821 στη Ραψάνη. Και φέτος θα γιορτάσουμε στη πλατεία της Ραψάνης , με κατάθεση στεφάνων, Τραγούδια και χορούς από το Σύλλογο Γυναικών Ραψάνης. (φωτ.αρχείο βιβλιοθήκης Ραψάνης , σχολίκες φωτογραφίες από αντιστοιχους εορτασμούς 1953 και 1978 )

 Εορτασμοί εθνικής γιορτής 25η Μαρτίου 1821 στη Ραψάνη. Και φέτος θα γιορτάσουμε στη πλατεία της Ραψάνης , με κατάθεση στεφάνων, Τραγούδια και χορούς από το Σύλλογο Γυναικών Ραψάνης. (φωτ.αρχείο βιβλιοθήκης Ραψάνης , σχολίκες φωτογραφίες από αντιστοιχους εορτασμούς 1953 και 1978 )