Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Επίσκεψη του 2ου λυκείου Ν . Σμύρνη ς ΑΘΗΝΏΝ στη ραψανη. ..μεσημέρι βόλτα στη εκκλησία του Αγίου Αθανασίου ραψανης μουσείο οίνου. .

Επίσκεψη του 2ου λυκείου Ν . Σμύρνη ς ΑΘΗΝΏΝ στη ραψανη. ..μεσημέρι βόλτα στη εκκλησία του Αγίου Αθανασίου ραψανης μουσείο οίνου. .