Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Μια βόλτα στη ραψανη ..από την Θήβα τα παιδιά της δευτέρας λυκείου περιηγηθηκαν στα μέρη που έγραψε ο καραγατσης στο μουσείο. . .


Μια βόλτα στη ραψανη ..από την Θήβα τα παιδιά της δευτέρας λυκείου περιηγηθηκαν στα μέρη που έγραψε ο καραγατσης στο μουσείο