Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Το Σάββατο θα είμαστε στη Καλλιπεύκη !δείτε το πρόγραμμα

ο Σάββατο θα είμαστε στη Καλλιπεύκη !δείτε το πρόγραμμα
Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά
Χώρος αναψυχής «Πατωμένη»
11.00-13.00: «Παίζω παραμύθια»: Ψυχοπαιδαγωγικές δράσεις για παιδιά στο δάσος.
Παιχνίδια, αναγνώσεις βιβλίων, αφηγήσεις παραμυθιών. Οι δράσεις
συντονίζονται από τον Απόστολο Μαγουλιώτη, Καθηγητή Π.Τ.Π.Ε. / Π.Θ. και
τον Κώστα Μάγο, Επίκουρο Καθηγητή Π.Τ.Π.Ε. / Π.Θ. και υλοποιούν
φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκπαιδευτικοί της Σχολής Καραβάνα
και η υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ραψάνης.
«Αναγνώσεις βιβλίων», Χάιδω Πανταζή, Βιβλιοθηκονόμος MSc, Υπεύθυνη
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ραψάνης
«Αφηγήσεις παραμυθιών», Ευαγγελία Γκούθα, φοιτήτρια Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
«Παραδοσιακά παιχνίδια», Εκπαιδευτικοί Σχολής Καραβάνα