Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Σήμερα στη ηλιόλουστη ραψανη , η βιβλιοθήκη μας γέμισε χαρούμενες φωνές από τα παιδιά των ελληνικών εκπαιδευτηριων Δράκου. .και μάθαμε και για το σταφύλι. .

Σήμερα στη ηλιόλουστη ραψανη , η βιβλιοθήκη μας γέμισε χαρούμενες φωνές από τα παιδιά των ελληνικών εκπαιδευτηριων Δράκου. .και μάθαμε και για το σταφύλι. .