Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Θεσσαλονίκη 19 Μαρτίου 1937, ζευγάρι Ραψανιώτων σε μια αναμνηστική φωτογραφία ..και σε άλλες φωτογραφίες και επίστολές...με αφορμή την ημέρα των ερωτευμένων ...Από το αρχείο της βιβλιοθήκης μας.
Θεσσαλονίκη 19 Μαρτίου 1937, ζευγάρι Ραψανιώτων σε μια αναμνηστική φωτογραφία ..και σε άλλες φωτογραφίες και επίστολές...με αφορμή την ημέρα των ερωτευμένων ...Από το αρχείο της βιβλιοθήκης μας.