Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Η Ραψάνη όπως αναφέρεται στα "Θεσσαλικά χρονικά, έκτακτος έκδοσις. Αθήναι, 1935", έκδοση για τους εορτασμούς των 50 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας και ένωση της με την Ελλάδα.( τμήμα Τοπικής Ιστορίας Δ.Β.Ραψάνης )

Η Ραψάνη όπως αναφέρεται στα "Θεσσαλικά χρονικά, έκτακτος έκδοσις. Αθήναι, 1935", έκδοση για τους εορτασμούς των 50 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας και ένωση της με την Ελλάδα.( τμήμα Τοπικής Ιστορίας Δ.Β.Ραψάνης )