Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

τα σημεία των παραδόσεων μας δείχνουν τον τόπο μας , την Πέμπτη 8 Ιουλίου 11:00-13:00 στη βιβλιοθήκη Ραψάνης #KE2017 .Πώς τα σημεία των παραδοσιακών αφηγήσεων (τραγούδια , μύθοι,παραμύθια )μας δείχνουν το τόπο μας ,τη Ραψάνη!

τα σημεία των παραδόσεων μας δείχνουν τον τόπο μας , την Πέμπτη 8 Ιουλίου 11:00-13:00 στη βιβλιοθήκη Ραψάνης #KE2017 .Πώς τα σημεία των παραδοσιακών αφηγήσεων (τραγούδια , μύθοι,παραμύθια )μας δείχνουν το τόπο μας ,τη Ραψάνη!