Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Τα σημεία της πόλης (του χωριού )..μια βόλτα καταγραφής των σημείων που κάθε μέρα περπατάμε !!

 Την Τετάρτη περπατήσαμε στα σοκάκια της Ραψάνης ,και τα είδαμε απο διαφορετική σκοπία καταγράφοντας σαν το Ρίκο και τόν Οσκαρ !Χωρισμένοι σε τρείς ομάδες ,τα εξετάσαμε όλα!