Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Τα σημεία σε μία παραδοσιακή φορεσία....

 Τα σημεία σε μια παραδοσιακή φορεσία..
Μια δράση για το πλούτο των παραδοσιακών φορεσιών και τα ξεχωριστά σημεία που έχει η καθεμία.Μέσα απο τις συλλογές των εκδόσεων του Λυκείου των Ελληνίδων , τα θεσσαλικά χρονικά και το αρχείο της βιβλιοθήκης ταξιδέψαμε από την Θράκη μέχρι την Κύπρο και στη συνέχεια ζωγραφίσαμε με την μέθοδο του επιχρωματισμού τις παραδοσιακές φορεσίες της Θεσσαλίας ,από το σπάνιο λεύκωμα της Θεσσαλίκης εταιρείας.Παράλληλα κάναμε μια αναδρόμη και στο τί φορούσαν οι Ευρωπαίοι την ίδια περίοδο και πόσο επίδραση είχε αυτό στην Ελλάδα.