Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Τα σημεία του ορίζοντα #KE2017gr μάθαμε το πουνέντε και το λεβάντε ,τον μαίστρο και τον γαρμπή! και ..10 βήματα δυτικά ,10 βήματα αριστερά ..μαθήματα προσανατολισμού!

Τα σημεία του ορίζοντα #KE2017gr μάθαμε το πουνέντε και το λεβάντε ,τον μαίστρο και τον γαρμπή! και ..10 βήματα δυτικά ,10 βήματα αριστερά ..μαθήματα προσανατολισμού!