Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Περιπέτειες από σημείο σε σημείο..συνεχίζουμε #KE2017gr με εργαστήριο emoticons και τα σημεία των καιρών !

Περιπέτειες από σημείο σε σημείο..συνεχίζουμε  #KE2017gr  με εργαστήριο emoticons και τα σημεία των καιρών !Αφήνουμε πίσω μας τα σημεία στο χάρτη ,το σημείο επαφής στον ηλεκτρισμό και τα σημεία στίξης !