Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Σήμερα στο χωριό μας , έχουμε τα πίο γρήγορα αυτοκίνητα που τρέχουν με αφορμή το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι .Αλλά και στο παρελθόν ήμασταν πρωτοπόροι!Το πρώτο ταξί μας στην πλατεία της Ραψάνης με οδηγό τον κ. Λιούσια Γιώργο!Αρχείο Δ.Β.Ραψάνης!

Σήμερα στο χωριό μας , έχουμε τα πίο γρήγορα αυτοκίνητα που τρέχουν με αφορμή το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι .Αλλά και στο παρελθόν ήμασταν πρωτοπόροι!Το πρώτο ταξί μας στην πλατεία της Ραψάνης με οδηγό τον κ. Λιούσια Γιώργο!Αρχείο Δ.Β.Ραψάνης!