Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

ΧριστούγενναστηΡαψάνη Κάλαντα,Πρωινός εκκλησιασμός,παιχνίδια με το χιόνι..

#ΧριστούγενναστηΡαψάνη Κάλαντα,Πρωινός εκκλησιασμός,παιχνίδια με το χιόνι....¨¨...το δεκεμβριανό κρύο ήταν τσουχτερό,και τα λασπόνερα μπαίναν μέσα στα παπούτσια μας.θύμαμαι λοιπόν ότι την παραπομή των Χριστουγέννων και μάλιστα δύο ώρες πριν φέξει για να ψάλούμε τα Κόλιντα, Γινόμασταν ομάδες-ομάδες από κάθε γειτονία ,παιδιά 8-12 χρονών και γυρίζαμε απο σπίτι σε σπίτι φωνάζοντας:Κόλιντα Κόλιντα,θεία δο(ς)μ'μια κλούρα..κρατούσαμε όλοι απο ένα ραβδί ,κομμένο από κρανιά που λίγο πρίν την βάση του είχε δυο παραλλήλες διχάλες ωστε να περνούνται οι κουλούρες.""Από το ημερολόγιο του τέως Πρόεδρου Χρυσικού Ιωάννη.Αρχείο Δ.Β.Ραψάνης .(φωτ.παίδι που λέει τα κάλαντα(1930),οικογένεια στην εκκλησία τηςΠαναγίας(1970),παιχνίδια με το χίονι (1950)