Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Περί βιβλιοθηκών ... στην Παλαιστίνη

Περί βιβλιοθηκών ... στην Παλαιστίνη: Μια μικρή ιστορία από μια περιοχή που δοκιμάζεται δεκαετίες τώρα. Μαζί με το ψωμί οι άνθρωποι χρειάζονται και τα τριαντάφυλλα. Και ειδικά τα παιδιά. Και μερικές φορές αυτά τα τριαντάφυλλα είναι πιο πολύτιμο δώρο. Τα βιβλία στη βιβλιοθήκη θα βοηθήσουν τα παιδιά με πολλούς τρόπους. Εκτός από την ψυχαγωγία και τη θεραπεία που προσφέρουν σε παιδιά πληγωμένα από τις πολιτικές και στρατιωτικές διαμάχες, τα βιβλία θα τα φέρουν σε επαφή με τις πληροφορίες και την κριτική σκέψη. Θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα επεκτείνουν το έργο που συντελείται στην αίθουσα διδασκαλίας. Θα προσφέρουν εναλλακτικές και διαφορετικές προσεγγίσεις και έτσι οι μαθητές εκεί θα καταφέρουν να αποκτήσουν δεξιότητες που πολλά άλλα παιδιά στη Γάζα δεν μπορούν γιατί στερούνται αυτή την ευκαιρία.