Ιστορίες για το [21]: «Ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου», Μ. Καραγάτσης