Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

Η μέρα του πάνω – κάτω, του μπρος – πίσω, του αριστερά – δεξιά.


 Η μέρα του πάνω – κάτω, του μπρος – πίσω, του αριστερά – δεξιά

.
Είμαστε   έξω από τη βιβλιοθήκη και
περιγράφουμε στο σημειωματάριό μας
ό,τι βλέπουμε μπροστά και πίσω μας,
 πάνω και κάτω, αριστερά και δεξιά μας.