Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Στιγμές της καλοκαιρινής εκστρατείας future library 2014!

 69 εκδηλωσεις
1124 παιδιά
838 δανεισμοί βιβλίων .
ενα τέλειο καλοκαιρί !