Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

πρόγραμμα Διά βίου μάθησης του Δήμου Τεμπών στο χώρο της βιβλιοθήκης Ραψάνης

Το πρόγραμμα Διά βίου μάθησης του Δήμου Τεμπών , και συγκεκριμένα το σεμινάριο Ασφάλεια -Ποιότητα Τροφίμων ολοκλήρωσαν οι γυναικές του Συλλόγου Γυναικών . Οι γυναίκες παρακολουθήσαν μια σειρά μαθημάτων στο χώρο της βιβλιοθήκης Ραψάνης , διεύρυνοντας τις γνώσεις τους πάνω στο θέμα.