Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

25 Ιουλίου, 11:00-1:30 το πρωί Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι ένα μουσείο


Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι ένα μουσείο -Η βιβλιοθήκη υποδέχεται τους επισκέπτες.Για μια εβδομάδα τα παιδιά  μετατρέψan τη βιβλιοθήκη σε ένα μουσείο: το μουσείο της ιστορίας της βιβλιοθήκης. Παλιές φωτογραφίες της βιβλιοθήκης, καταγραφή αναμνήσεων από ενήλικους που διάβαζαν ως παιδιά στη βιβλιοθήκη, παλιά βιβλία που έχουν αποσυρθεί θα αναδείξουν τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, την ιστορία της και την επίδρασή της στη ζωή της πόλης.