Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Από το πρωί οι γυναίκες του συλλόγου γυναικών ραψανης έτοιμες για την γιορτή λουλουδιών. Καλή επιτυχία.

Από το πρωί οι γυναίκες του συλλόγου γυναικών ραψανης έτοιμες για την γιορτή λουλουδιών. Καλή επιτυχία.