Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

τα σημεία των παραδόσεων μας δείχνουν τον τόπο μας ....#KE2017gr μέσα απο τα βιβλία της τοπικής ιστορίας και τις παραδόσεις του Νικόλαου Πολίτη , τις αφηγήσεις των μεγαλύτερων ανακαλύψαμε αν τελίκα υπάρχουν Ηταύροι, βοιδοκέφαλα φίδια ,αν το γραμμένο άλας ή το Κάστρο της Ωριάς στα Τεμπη όντως πάρθηκαν ....

τα σημεία των παραδόσεων μας δείχνουν τον τόπο μας ....#KE2017gr μέσα απο τα βιβλία της τοπικής ιστορίας και τις παραδόσεις του Νικόλαου Πολίτη , τις αφηγήσεις των μεγαλύτερων ανακαλύψαμε αν τελίκα υπάρχουν Ηταύροι, βοιδοκέφαλα φίδια ,αν το γραμμένο άλας ή το Κάστρο της Ωριάς στα Τεμπη όντως πάρθηκαν ....