Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020

Για τους αγρότες μας , κτηνοτρόφους ..Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στον πίνακα ανακοινώσεων μας , στην είσοδο , υπάρχουν έντυπα βεβαιώσεων κυκλοφορίας εργαζομένων και βεβαιώσεων κατ' εξαίρεση μετακίνησης πολιτών , καθώς και τοιχοκολλημένες όλες οι διευκρινήσεις που αφορούν τις μετακινήσεις μας (σωστή συμπλήρωση εντύπων και αποστολή μηνυμάτων ) . 'Όταν τελειώνουν θα βάζουμε άλλα !!! Καλημέρα σας !

Βεβαιώσεις Μετακίνησης Αγροτών, Κτηνοτρόφων και Αλιέων | agro24.gr: Νέα ενημέρωση (Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 19:26):Είναι απαραίτητο το Ε9 για τους ιδιοκτήτες-κληρονόμους και η δήλωση ΟΣΔΕ για τους καλλιεργητές και κτηνοτρόφους, μαζί με τις βεβαιώσεις μετακίνησης (τυπωμένες ή χειρόγραφες), προκειμένου να μετακινηθούν για αγροτοκτηνοτροφικές εργασίες στα χωράφια ή στους σταύλους τους.Νέα ενημέρωση (Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 14:00): Διευκρινήσεις για το